Nasze firmy


Henko Zarządzanie Nieruchomościami

Siedziba i adres: ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin
Placówka „Niebuszewo” ul. Kołłątaja 10, 71-525 Szczecin
Wpisana do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 01.07.2000. Nr PKD 68.32.Z. Jako przeważająca działalność gospodarcza określone zostało Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. REGON 812013741, NIP 852-156-66-94.

ZNK Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin
Placówka „Pomorzany” ul. Szpitalna 18, 70-116 Szczecin
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130881, REGON 812536060, NIP 852-237-08-75, wysokość kapitału zakładowego 50.000 złotych. Rozpoczęcie działalności 01.10.2002.

Zarząd spółki

Nasze firmy to nowoczesne, zatrudniające profesjonalnych pracowników podmioty gospodarcze. Nasi pracownicy i współpracujące firmy to doświadczony zespół wykwalifikowanych inspektorów nadzoru technicznego i z dziedziny budownictwa, ekonomistów, prawników, specjalistów do spraw marketingu, których pracę koordynuje wykwalifikowana kadra menedżerska.

Właściciel: Henryk Kowalczyk – staż w branży ok. 40 lat
Dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych: Katarzyna Sośnicka

Zamierzenia spółki

Nasze firmy dynamicznie rozwijają się i pogłębiają specjalizację w branży zarządzania nieruchomościami. Jednocześnie wchodzimy też w etap informatyzacji, która na bazie i w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne, w które zostały wyposażone nasze firmy, pozwoli nam przybliżyć naszych klientów, a Właścicielom pozwoli na bieżący dostęp do informacji o swojej sytuacji np. finansowej we Wspólnocie Mieszkaniowej.

Dostęp do swojego konta będzie miał każdy właściciel, który na podstawie posiadanego hasła dostępu będzie mógł się zalogować i przeanalizować swoją sytuację finansową, a także będzie miał dostęp do innych informacji, które związane są z bieżącymi sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej. Pozwoli to również w zdecydowany sposób zaoszczędzić czas na wizytę w siedzibie Administratora po to tylko np., żeby się dowiedzieć jaką mamy nadpłatę albo zobowiązanie wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zdecydowanie będziemy również preferować zasadę internetowej komunikacji z naszymi klientami – przyśpiesza to obieg informacji, zmniejsza koszty oraz pozwala na szybsza reakcję w wielu sprawach. Jednocześnie wciąż penetrować będziemy rynek w poszukiwaniu, dodatkowych form aktywności biznesowych, umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału naszej firmy w zakresie obsługi Wspólnot Mieszkaniowych.

Budownictwo pozwalające pozyskiwanie nowych powierzchni mieszkalnych

Opracowaliśmy kompleksowo system budowy nowych mieszkań w oparciu o wykorzystanie możliwości zagospodarowania niewykorzystywanej przestrzeni istniejących strychów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Nasz model uwzględnia wszystkie istotne elementy – od projektu po finansowanie, nadzór nad inwestycjami, atrakcyjny system finansowania, wykonawstwo aż po zarządzanie takimi zasobami. Na każdym z wymienionych etapów nasze firmy mogą potwierdzać swoją przydatność.

Wspólnoty mieszkaniowe i zarządzanie obiektami

Wiemy, że nasze zarządzanie sprawdza się w praktyce, jest profesjonalne i tańsze od konkurentów! Naszym bezsprzecznym atutem są propozycje kompleksowych usług (ochrona obiektu z monitoringiem, sprzątanie, niezbędne przeglądy, czynności remontowe i inwestycyjne).
Nasze firmy skutecznie potrafią dostosowywać się do oczekiwań właścicieli lub dzierżawców takich obiektów.