Czym się zajmujemy?

Od wielu lat profesjonalnie zarządzamy nieruchomościami. Działania na tym rynku przynoszą nam wiele satysfakcji.

W naszej strategii opieramy się przede wszystkim na:

 • dostosowaniu podejmowanych działań do specyfiki konkretnej nieruchomości,
 • racjonalnej gospodarce finansowej,
 • dogłębnym zrozumieniu potrzeb właścicieli nieruchomości,
 • ścisłej współpracy z klientem,
 • trosce o stan zarządzanych zasobów poprzez m.in. proponowanie preferencyjnego pakietu ubezpieczeniowego dla nieruchomości.

Realizując powyższe zamierzenia efektywnie współpracujemy z:

 • architektami,
 • inspektorami nadzoru,
  prawnikami,
 • ubezpieczycielami i brokerami,
 • specjalistami od marketingu, promocji i public relations

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi – nasze dokonania

Zarządzamy przeszło 100 Wspólnotami Mieszkaniowymi o łącznej powierzchni około 120.000 m²

W ostatnich latach, po przygotowaniu przez Nas (nieodpłatnie) wniosków kredytowych, wiele Wspólnot Mieszkaniowych uzyskało kredyty remontowe i termomodernizacyjne (uzyskując dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego), dzięki którym wykonane zostały n/w prace:

 • remonty kompleksowe dachów,
 • remonty elewacji łącznie z ociepleniem,
 • izolacje pionowe i poziome ścian fundamentowych,
 • malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych, wymianą drzwi wejściowych i wymianą instalacji elektrycznej
 • kompleksowe zagospodarowanie , z wykorzystaniem środków finansowych Gminy Miasto Szczecin, terenów bezpośrednio przyległych do budynków , (zielone podwórka i przedogródki ) , polegające na wyposażeniu ich w elementy do ćwiczeń , zabawy i wypoczynku oraz nasadzenia krzewów i zieleni.
 • Wykonane adaptacje powierzchni strychowej na nowe lokale mieszkalne
 • Realizacja programu Kawka – likwidacja niskiej emisji spalin , zmiana systemów grzewczych poprzez przyłączenie do sieci Szczecińskiej Energetyki Cieplnej
 • Wykonanie przyłączeń ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej

W ostatnim okresie na skutek zmian na szczecińskim rynku zarządców nieruchomości i zakończeniu działalności biznesowej w Szczecinie firmy Feroma do firmy Henko Zarządzanie Nieruchomościami dołączone zostały Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane dotychczas przez Feroma Sp. z o.o.

Przejęto też w wyniku tego połączenia pracowników, a co także nie jest bez znaczenia, ich duże doświadczenie a w administrowaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Zaufało nam już ponad sto Wspólnot Mieszkaniowych. Również na tym obszarze współpraca przebiega na satysfakcjonującym poziomie, jest korzystna dla naszych partnerów i nam też daje bardzo wiele zadowolenia. Liczne referencje, potwierdzają należyte wywiązywanie się Naszych firm z powierzonych obowiązków.

Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na możliwości obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem Państwa nieruchomości przy jednoczesnym świadczeniu przez nasze firmy najwyższego poziomu usług.

Nasze firmy zapewniają swoim klientom wszechstronną obsługę w tym:

 • prawną (reprezentowanie podmiotów oraz opracowywanie, zawieranie, rozwiązywanie umów i in.),
 • eksploatacyjną (zapewnienie dostawy usług komunalnych, utrzymania porządku, ubezpieczenie nieruchomości i in.),
 • techniczną (prowadzenie dokumentacji technicznej, zapewnienie bieżącej nieprzerwanej obsługi technicznej, usuwanie awarii, przeprowadzanie remontów i modernizacji i in.),
 • finansową (prowadzenie rozliczeń, wydawanie książeczek opłat sprawozdawczości finansowej, przesądowej windykacji należności i in.),

Zarządzanie zasobami gminnymi

Wielkie znaczenie w naszej dotychczasowej działalności miała realizacja umowy o zarządzanie zasobami Gminy Miasto Szczecin jaka była realizowana w okresie styczeń 2003r. do maja 2006r. przez firmy ZN Kowalczyk oraz Feroma Sp. z o.o.

Było to olbrzymie wyzwanie z uwagi na zakres zadań (łącznie ponad 400.000 m² powierzchni użytkowej oraz ponad 460.000 m² terenów ), krótki czas na ich wdrożenie oraz specyficzną substancje jaką należało administrować.
Zadania te, jak się okazało z pełnym sukcesem zostały wykonane dając jednocześnie ich wykonawcom potężną dawkę doświadczenia w administrowaniu zasobami.

Co możemy między innymi zapewnić?

 • Zawieranie umów i nadzór nad ich wykonaniem w zakresie właściwego funkcjonowania nieruchomości wspólnej (dostawy mediów, usługi remontowe, usługi konserwacyjne dotyczące anten zbiorczych, domofonów, wind itp.)
 • Monitorowanie i analizę kosztów c. o., z. w., odprowadzanie ścieków wywozu śmieci i gabarytów oraz i ich rozliczanie.
 • Przygotowywanie uchwał i innych aktów prawnych, występowanie w imieniu Wspólnoty do urzędów administracji publicznej w sprawach jej dotyczących.
 • Pomoc w uzyskaniu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych.